Info
Eksterne FN modtagere
Klik venligst her for at læse hele beskrivelsen

(010) Eksterne FN modtagere
Tid/Sted
Mandag 10:00-10:15 YF Furesøen, Gratis medlemmer
Instruktør: Ingen Instruktør /
Antal dage
365
Tilmeldte
13/20
Kort beskrivelse
Pris
0 kr.
Tilmeld